Abonamente pentru revista Medicine and Pharmacy Reports

Stimate cadre didactice,

Stimaţi doctoranzi,

Ne face plǎcere sǎ vǎ anunţǎm cǎ revista universitǎţii noastre “Medicine and Pharmacy Reports" (cunoscută sub vechiul nume, "Clujul Medical"), a început contractarea de abonamente pentru anul 2020. Revista are apariţie trimestrială, cuantumul abonamentului este de 100 lei/an, iar Colegiul Medicilor din România acordă 10 credite de educație medicală continuă pentru un abonament anual, conform Deciziei CMR nr. 12/2018.

Revista, indexatǎ în baze de date internaţionale prestigioase, PubMed, Scopus, EBSCO, Index Copernicus, etc, își propune să reprezinte un adevărat forum științific în domeniul științelor medicale si este deschisă tuturor comunităților naționale și internaționale.

Ca şi în anii precedenţi, revista acordă o atenţie deosebitǎ lucrǎrilor elaborate de doctoranzi, care sunt în mod special invitaţi a se reabona. Revista promovează lucrări ale tinerilor cercetători, împreună cu contribuțiile specialiștilor de top din domeniul medical și farmaceutic, sub formă de lucrări originale, articole de tip “review”, “case reports” sau “letters to the editor”.

Abonamentele se fac la doamna Elena Sălăjan, Serviciul Financiar al UMF Iuliu-Hatieganu Cluj-Napoca, str. V. Babeș, nr. 8, etaj I, camera 103, de luni până vineri, între orele 10-15, sau prin ordin de plată către Banca Națională Trezoreria Cluj, Cod Fiscal RO13847768, Cont Bancar (IBAN) RO09TREZ216502201X030558. Vă rugăm să specificați pe ordinul de plată TAXA ABONAMENT MEDICINE AND PHARMACY REPORTS.

Abonamentele se pot face individual sau printr-o persoana delegată de la fiecare disciplină ȋn acest scop, caz in care se va prezenta un tabel care să cuprindă datele abonaţilor: nume, prenume, CNP, adresă şi, dacă e cazul, datele pentru firmă sau PFA (nume, CUI, adresă şi cont IBAN).

După achitare, Vă rugăm să trimiteți pe mail la adresele clujulmedical@umfcluj.ro și elena.salajan@umfcluj.ro o copie după ordinul de plată, disciplina din care faceţi parte și datele personale ale abonatului (nume, prenume, CNP, adresă), respectiv datele pentru firmă sau PFA (nume, CUI, adresă şi cont IBAN).

 Termenul limită de efectuare a abonamentelor este 06.03.2020.

 

Prof. dr. Radu Badea

Editor Șef                                                                                                                      

             

Dorina Sorcoi

Secretar de redacție

This anouncement is intended for the academic staff of the "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania.

2020-01-22