Subscriptions

Subscriptions

Subscriptions to the printed version of the journal are available to the academic staff of the "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania. The details can be found below.

Abonamente la revistă

Vă anunţǎm cǎ revista universitǎţii noastre "Medicine and Pharmacy Reports" a început contractarea de abonamente pentru anul 2022. 

Preţul unui abonament este de 200 lei/an (4 numere). Revista este indexatǎ în baze de date internaţionale prestigioase: PubMed, Scopus, EBSCO.

Termenul limită de efectuare a abonamentelor pentru anul în curs este 04.03.2022.

Abonamentele se fac:

- la dna Elena Sălăjan, Serviciul Financiar, str. V. Babeș, nr. 8, etaj I, camera 103, de luni până vineri, între orele 10-15,

sau

- prin ordin de plată către Banca Națională Trezoreria Cluj, Cod Fiscal RO13847768, Cont Bancar (IBAN) RO09TREZ216502201X030558 cu speficarea pe ordinul de plată: TAXA ABONAMENT „MEDICINE AND PHARMACY REPORTS” (după achitarea prin ordin de plată, Vă rugăm să trimiteți pe mail la adresele clujulmedical@umfcluj.ro și elena.salajan@umfcluj.ro o copie după ordinul de plată, disciplina din care faceţi parte și datele personale ale abonatului - nume, prenume, CNP, adresă sau (după caz) datele pentru firmă sau PFA (nume, CUI, adresă şi cont IBAN).

Abonamentele se pot face individual sau printr-o persoană delegată de la fiecare disciplină (în acest caz se va prezenta la adresele de e mail menționate mai sus în format tabelar lista abonaţilor conținând: nume, prenume, CNP, adresă şi - dacă este cazul - datele pentru firmă sau PFA (nume, CUI, adresă şi cont IBAN).

Vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru revista noastră,

Prof. dr. Radu Badea           Prof. dr. Petru Adrian Mircea           Dorina Sorcoi

Editor șef                            Editor șef adjunct                             Secretar de redacție